De kosten van een funderingsonderzoek: een essentiële investering in uw woning

Wanneer uw woning tekenen vertoont van fundering verzakt is, zoals scheuren in muren of klemmende deuren en ramen, is het essentieel om actie te ondernemen. Een funderingsonderzoek is de eerste stap om de oorzaak van deze problemen te achterhalen en te beoordelen of uw woning daadwerkelijk last heeft van verzakking.

Wat houdt een funderingsonderzoek in?

Een funderingsonderzoek is een grondige inspectie om de staat en kwaliteit van de fundering van uw woning te beoordelen. Dit onderzoek, vooral relevant voor woningen met een fundering op houten palen, omvat verschillende stappen:

Archiefonderzoek: Hierbij wordt gekeken naar historische informatie over het gebouw en de aanwezige funderingsconstructie.

Metingen aan het gebouw: Dit deel bestaat uit visuele inspecties, scheefstandmetingen, hoogtemetingen, grondwaterstandmetingen, een funderingsinspectie, en houtonderzoek.

De inspectieprocedure

Tijdens de inspectie voeren experts een reeks metingen uit om de staat van de fundering te beoordelen. Dit omvat lintvoegwaterpasmetingen, vloerwaterpasmetingen, en het in kaart brengen van scheurvorming. Ook wordt de omgeving geanalyseerd om de bereikbaarheid voor materieel te bepalen. In gebieden met significante verzakking wordt de fundering blootgelegd voor directe inspectie. Een dergelijke inspectie duurt ongeveer twee uur, waarna een gedetailleerde rapportage wordt opgesteld.

Kosten en doorlooptijd

De kosten voor een initiële inspectie bedragen €550. Het complete funderingsonderzoek wordt in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase omvat het archiefonderzoek en metingen aan het huis, terwijl de tweede fase de inspectie van de fundering zelf behelst. De totale doorlooptijd van een volledig onderzoek varieert van 1,5 tot 2 maanden. Indien alleen fase 1 wordt uitgevoerd, kan dit aanzienlijk tijd schelen.

Conclusie

Een funderingsonderzoek is een cruciale stap bij het aanpakken van funderingsproblemen. Hoewel de kosten en tijd die ermee gemoeid zijn aanzienlijk kunnen zijn, is het een essentiële investering voor de veiligheid en duurzaamheid van uw woning.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *